För att nå webmail tryck här

Ordförande
Birgitta Forsberg
070372 37 34
ordforande[at]vastramedelpad.nu
  Vice ordförande
Jens Wikström
070338 32 34
viceordforande[at]vastramedelpad.nu
  Sekreterare
Lena Hedlund
sekreterare[at]vastramedelpad.nu
Kassör
Ingela Jonsson
070689 11 58
kassor[at]vastramedelpad.nu
  Ledamot
Karin Nilsson
070261 02 61
karin[at]vastramedelpad.nu
  Ledamot
Ove Wikström
070257 77 04
ove
[at]vastramedelpad.nu
Ledamot
Annette Hansson

070334 22 68
annette[at]vastramedelpad.nu
  Suppleant
Rune Öhrn
073053 32 90
rune[at]vastramedelpad.nu
    Suppleant
Gabriella Högberg
073663 60 34
gabriella[at]vastramedelpad.nu